I forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet forslag til felles vedtekter for kommunale barnehager i den nye kommunen.
Gjeldende vedtekter for Rømskog barnehage ble vedtatt i Rømskog kommunestyre 30. november 1997 og sist endret av Rømskog kommunestyre 11. februar 2016.
Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune ble vedtatt i Kommunestyret 14. mai 2012 og sist redigert i august 2017 etter endringer i Lov om barnehager pr. 1. august 2017.
Fellesnemd for kommunesammenslåing vedtok den 20.05.2019 (sak 22/19) å sende forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune ut på høring.
Samlet saksfremstilling og vedtak i Fellesnemnd for kommunesammenslåing den 20.05.19 finnes under politiske møter på kommunens hjemmeside, sak 22/19.

Høringsfrist


Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune innen 20. september 2019 til følgende adresser:

Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

eller på e-post postmottak@ahk.no

Høringsinnspillene merkes med saksnummer 19/01558.

Dokumenter i saken: 

Høring - Vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune

Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune