Delprosjektet Kultur består av følgende personer:

 • Rita Berget Lindblad
 • Per Ole Lønning
 • Jan-Ivar Jenssen 
 • Annemieke van Middelaar  
 • Ragnar Heide
 • Eirik Udnæs Hoel
 • Kristin Lang 
 • Knut Kvam 

Mandag 5. mars inviterte vi til et stormøte for kultursektoren i begge kommuner der vi orienterte om delprosjektet:

 • Gjennomgang av mandat og organisering av delprosjektet 
 • Gjennomgang av dokumenter og delprosjektplan 
 • Plan for videre fremdrift

Vi har hatt flere møter i delprosjektet der kartlegging av dagens tjenester i begge kommuner og ROS-analyse har stått i fokus.

Delprosjektgruppen i kultur