I forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet forslag til felles Forskrift om ordensreglement for skolene i den nye kommunen.
Gjeldende ordens- og oppførselsreglement ved Rømskog skole ble vedtatt av Rømskog kommunestyre i juni 2012. Felles forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune, vedtatt av Kommunestyret, er gjeldende fra april 2014.
Fellesnemd for kommunesammenslåing vedtok den 20.05.19 (sak 20/19) å sende forslag til felles forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune ut på høring.
Samlet saksfremstilling og vedtak i Fellesnemnd for kommunesammenslåing den 20.05.19 finnes under politiske møter på kommunens hjemmeside, sak 20/19.

Høringsfrist


Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune innen 18. oktober (ny frist) 2019 til følgende adresser:

Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

eller på e-post postmottak@ahk.no

Høringsinnspillene merkes med saksnummer 19/01679.

 

Dokumenter i saken 

Høring- Forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune

Forslag til forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune