Veinorm, Aurskog-Høland kommune, Viken

Fristen for å uttale seg til forskriften er satt til mandag den 11. november. Uttalelser sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

 

Etter fristens utløp vil forskriften bli fremmet til sluttbehandling i nytt kommunestyre.

Fagansvarlig vann, Sylvei Holt, kan kontaktes i saken på telefon 63 85 27 29 eller på e-post: sylvei.holt@ahk.no