Mandat for arbeidsgruppen:

1. Kommunikasjonsplan for kommunesammenslåingen. 

  • Utarbeide en konkret plan for informasjon til ansatte og innbyggere. 

2. Foreslå aktuelle kanalvalg med bl.a. 

  • Internettside – hvordan etablere en felles side og drift av denne
  • Facebook – etablere en felles løsning

Arbeidsgruppen består av:

Kjellaug Johansen (Aurskog-Høland)

Rune Jørgensen (Rømskog)

Rita Berget Lindblad (Rømskog)

Alette Marie Eldøy (Aurskog-Høland)

Espen Skarvang (Aurskog-Høland)