Utkastet vil regulere krav til utslipp av mindre avløpsrenseanlegg. Utkastet bygger på de gjeldende forskrifter i Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Høringsfrist: 15.08.2019.

Dokumenter i saken: 

Høring- Utkast til lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning