Samlet saksfremstilling og vedtak i Fellesnemnd for kommunesammenslåing den 19.08.2019 finnes under politiske møter på kommunens hjemmeside, sak 38/19.

Forslag

Høringsfrist er 6.10.2019.

Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune til følgende adresser:

 

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

 

eller på e-post postmottak@ahk.no

 

Høringsinnspillene merkes med saksnummer 19/01421.