Aurskog-Høland kommune vedtok Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune i 2014, mens for Rømskog skolefritidsordning vil planen erstatte dokumentet SFO; praktisk informasjon, mål og innhold.

 

Formannskapet i Nye Aurskog-Høland kommune vedtok den den 18.11.2019 (Sak 21/19) å sende forslaget til kvalitetsplan for skolefritidsordingen i Aurskog-Høland på høring.

Samlet saksfremstilling og vedtak i Nye AHK Formannskapet den 18.11.19, finnes under politiske møter på kommunens hjemmeside, sak 21/19.

 

Høringsfrist

Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune innen 20. januar 2020 til følgende adresser:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

eller på e-post: postmottak@ahk.no

 

Høringsinnspillene merkes med saksnummer 19/03476.