I forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet forslag til felles retningslinjer for særlig farlig skolevei i den nye kommunen.
Rømskog kommunes gjeldende regler ble sist vedtatt av kommunestyret 15.06.2006. Aurskog-Høland kommune sine retningslinjer ble siste gang vedtatt av Kommunestyret 25.03.2019.
Det foreslås at den nylig vedtatte veilederen, «Retningslinjer for særlig farlig skolevei i Aurskog-Høland kommune», videreføres i den nye kommunen. Som en del av disse retningslinjene er det utarbeidet kart for hver skolekrets, med klassifisering av veiene.
Fellesnemd for kommunesammenslåing vedtok den 20.05.19 (sak 19/19) å sende retningslinjer for særlig farlig skolevei i Aurskog-Høland kommune ut på høring.
Samlet saksfremstilling og vedtak i Fellesnemnd for kommunesammenslåing den 20.05.19 finnes under politiske møter på kommunens hjemmeside, sak 19/19.

Høringsfrist

Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune innen 18. oktober (ny frist) 2019 til følgende adresser:
Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

eller på e-post postmottak@ahk.no

Høringsinnspillene merkes med saksnummer 19/01476

 

Dokumenter til saken finner du her: 

Høring - Retningslinjer for særlig farlig skolevei i Aurskog-Høland kommune

Forslag til retningslinjer for særlig farlig skolevei i Aurskog-Høland kommune

Kart over særlig farlig skolevei i Rømskog skolekrets

Kart over særlig farlig skolevei i Aursmoen skolekrets

Kart over særlig farlig skolevei i Bjørkelangen skolekrets

Kart over særlig farlig skolevei i Bråte skolekrets

Kart over særlig farlig skolevei i Haneborg skolekrets

Kart over særlig farlig skolevei i Løken skolekrets

Kart over særlig farlig skolevei i Setskog skolekrets