I forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet forslag til felles vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i den nye kommunen.
Gjeldende vedtekter for Rømskog SFO ble sist vedtatt i Rømskog kommunestyre 11.02.2010.
Gjeldende vedtekter for SFO i Aurskog-Høland kommune ble vedtatt i Kommunestyret 16.12.2013. Betalingssatsene vedtas av kommunestyrene hvert år i budsjettbehandlingen.
Fellesnemd for kommunesammenslåing vedtok den 20.05.2019 (sak 21/19) å sende forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune ut på høring.
Samlet saksfremstilling og vedtak i Fellesnemnd for kommunesammenslåing den 20.05.19 finnes under politiske møter på kommunens hjemmeside, sak 21/19.

Høringsfrist
Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune innen 18. oktober (ny frist)  2019 til følgende adresser:

Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen


eller på e-post postmottak@ahk.no

Høringsinnspillene merkes med saksnummer 19/01365

 

Dokumenter til saken: 

Høring - Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune og betaling for opphold

Forslag til oppholdstid og foreldrebetaling i SFO i Aurskog-Høland kommune

Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune