Utkastet vil regulere innkreving av gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsrenseanlegg. Utkastet bygger på de gjeldende forskrifter i Aurskog-Høland og Rømskog kommune. 

Høringsfrist. 15.08.19

Dokumenter i saken : 

Forskrift for gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann