Utkastet vil regulere forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentral forskrift. Utkastet bygger på mal som er anbefalt av Kartverket, og bygger på dagens gjeldende adresseforskrift for Aurskog-Høland kommune.

Høringsfrist: 15.08.2019.

Dokumenter i saken: 

Høring- Lokal forskrift for navnsetting asressering og adresseforvaltning