Følgende oppgaver er lagt til politisk arbeidsgruppe:   

  • Planlegge delprosjekt i samsvar med intensjonsavtale, styringsdokument og fremdriftsplan, samt nedsette politiske arbeidsgrupper etter behov.
  • Utarbeide forslag til politisk organisering i ny kommune ut over det som er besluttet i intensjonsavtalen .
  • Utarbeide delegasjonsreglement og nødvendige reglement for de ulike politiske organene i ny kommune
  • Utforme kommunevåpen og ordførerkjede
  • Gjennomføre prosess for å avklare kommunenavn
  • Forberede valg til nytt kommunestyre for ny kommune. Valg avholdes innen nasjonal frist i 2019.
  • Gjennomføre aktiviteter i samfunnet som bygger felles identitet og kultur

Vedtak fattes i fellesnemnd.

I tillegg kan politisk arbeidsgruppe få andre oppgaver fra fellesnemnda i forbindelse med gjennomføring av kommunereformen. Politisk arbeidsgruppe kan opprette undergrupper og delegere arbeid til gruppene ved behov.   

Medlemmer

Fra Aurskog - Høland kommune sitter Roger Evjen, Randi Ransberg og Simen Solbakken.

Fra Rømskog kommune sitter Thor Håkon Ramberg og Turid Dahlum Nilsen