Ansettelsesutvalget har ansvaret for å anskaffe rekrutteringsselskap for å bistå i ansettelsesprosessen av rådmann i den nye kommunen. Ansettelsesutvalget har fullmakt til å søke bistand til gjennomføring av konkurransen fra innkjøpsavdelingen i Aurskog - Høland kommune.

Ansettelsesutvalget skal i samarbeid med rekrutteringsselskapet identifisere både faglige og personlige kvalifikasjons krav til rådmannsstillingen. Stillingen som rådmann for den nye kommunen skal utlyses offentlig.

Dersom det fremsettes krav om fortrinnsrett til rådmannsstillingen skal ansettelsesutvalget vurdere kravet og innstille i saken om fortrinnsrett overfor fellesnemnda. Fellesnemnda skal avgjøre om den som fremmer fortrinnsrett skal innplasseres i stillingen som ny rådmann eller om ansettelsesprosessen skal sluttføres.

Ansettelsesutvalget innstiller i ansettelsessaken overfor fellesnemnda. Fellesnemnda innstiller overfor kommunestyrene i de to kommunene. Vedtakene om ansettelse i de to kommunestyrene må være likelydende for at ansettelse av rådmann skal finne sted. 

Medlemmer:

Fra Aurskog - Høland kommune: Roger Evjen, Geir Olsen og Kari Mikkelrud, og fra Rømskog kommune: Thor Håkon Ramberg og Dag - Ivar Høisveen. I tillegg en tillitsvalgt fra hver kommune.