Møtet er på fredag på Rømskog Spa & Ressort, klokken 10.00.

På sakskartet står blant annet digitaliseringsstrategi. Den har som hensikt å samle organisasjonen bak overordnede digitale mål, og ha en overordnet organisering av det digitale arbeidet. Digitaliseringsstrategiens målsetninger kan grovt deles inn i: Mål rettet mot innbyggere og næringsliv, og mål rettet mot egen drift og optimalisering av denne.

I tillegg skal fellesnemnda drøfte visjon og verdier for nye Aurskog-Høland kommune.  I dag har Aurskog-Høland kommune «Den romslige kommunen» som visjon, mens «Respekt, Ansvar, Utvikling, Service» er kommunens verdier. Rømskog kommune har «Skogens ro gir liv og vekst» som visjon, mens «Tillit, Takhøyde, Tilhørighet» er kommunens verdier.  Både visjon og verdier er godt innarbeidet, og har flere felles punkter, noe som gjør det mulig å bygge videre på disse. Administrasjonen foreslår at man tar utgangspunkt i det som foreligger i de to kommunene i dag, og at fellesnemnda gjennomfører en kreativ drøfting:

Fellesnemda skal også behandle forslaget om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, tertialrapporten for 2. tertial og likelydende kretsnummer.  

På møtet blir det også orientering om de administrative delprosjekter og politisk delprosjekt.