Den nye kommunen skal ha visjoner om framtiden og et verdigrunnlag vi kan være stolte av. Hva det skal bli, vil Politisk delprosjekt og de hovedtillitsvalgte drøfte neste uke.  

I Aurskog-Høland kommune er det i dag «Den romslige kommunen» som er visjonen, mens Rømskog kommune har «Skogens ro gi liv og vekst». Kommunenes verdier bygger på respekt, ansvar, utvikling, service, tillit, takhøyde og tilhørighet.  Dette er visjoner og verdier vi  vil bygge videre på.

- Vi har et godt utgangspunkt, og det blir spennende å se hvilken visjon og verdier vi lander på i den nye kommunen, sier Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland kommune.

Forslagene de kommer frem til skal presenteres for Fellesnemnda.

Målet med en organisasjons visjon er at den skal være noe å strekke seg etter. Den skal motiverer og inspirere både politikere og ansatte. Verdiene skal kjennetegne organisasjonen og prege samhandling utad og innad.

– Ved sammenslåing av Rømskog og Aurskog-Høland har vi en unik mulighet til å bygge opp en ny kultur som oppleves trygg nok til å tenke annerledes, stimulere til initiativ og prøving og feiling. Vekst må være i sentrum for hele organisasjonen, sier Thor Håkon Ramberg, ordfører i Rømskog kommune.

Vedtatt visjoner og verdier må arbeides videre med og forankres i alle deler av organisasjonen, så man ikke drar i hver sin retning.

I politisk delprosjekt sitter

Roger Evjen,

Simen Solbakken 

Randi Ransberg 

Thor Håkon Ramberg 

Turid Dahlum Nilsen

og sekretær: Dagfinn Lunner