Aurskog-Høland og Rømskog kommuner slår seg sammen 1. januar 2020. Navnet på den nye kommune blir Aurskog-Høland. Kommunen byr på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levekår i livskraftige bygder og lokalsamfunn. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske i «edelkrepsens rike». Innen 45 min fra kommunesenteret Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter til «det gode liv» sammen med over 17.000 andre. Mer om oss på www.ahk.nowww.romskog.kommune.no og www.nyeahrk.no

Den som ansettes vil være prosjektleder for sammenslåingen av de to kommunene frem til 1. januar 2020, for deretter å gå inn i som rådmann i den nye kommunen. Vi søker en tydelig, drivende og samlende leder som bygger tillit og etablerer god samhandling overfor politisk ledelse og i forhold til kommunens ansatte/tillitsvalgte, og evner å ha god totaloversikt. Videre blir også evne til å skape gode relasjoner og samhandle med næringsliv og andre eksterne aktører viktig for å lykkes i stillingen.  
 
Bakgrunn/erfaring.   
 • Solid ledererfaring fra større kompleks organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.  
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, og helst ledererfaring fra kommunal sektor.  
 • Kunne forstå og operere i tråd med politiske prosesser.  
 • God erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/omstilling og omorganisering med dokumenterte resultater.  
 • Gjerne også erfaring fra fusjoner/sammenslåing av organisasjoner.  
 • God erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte/ansattes organisasjoner.  
 • Innsikt og erfaring fra digitalisering vil være en fordel  
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom».  
 • Høyere relevant utdanning.  
 • Gjennom utdanning/erfaringsbakgrunn tilegnet seg nødvendig kompetanse for å inneha ansvar for overordnet økonomistyring.  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  
 
Lederstil/personlige relasjoner.   
 • Trygg, tydelig og samlende som leder.  
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv og god totaloversikt.  
 • Engasjert, kontaktskapende og god relasjonsbygger.  
 • Flink til å lytte, ta folk med på råd.  
 • Løsnings-, handlingsorientert og gjennomføringssterk.  
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne opptre selvstendig og ta nødvendige avgjørelser.  
 • Må tåle motstand og ha egen integritet.  
 • Entusiastisk og uformell. Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.  
 • God omdømmebygger. Representere Aurskog-Høland kommune på en troverdig måte.  
 
Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i en utviklingsorientert kommune. For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne ordfører Aurskog-Høland/leder Fellesnemnda Roger Evjen, tlf. 47384181, eller våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Jan Tveit på tlf. 91729682/ 97539990. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. august.