Aurskog-Høland og Rømskog jobber for å bli en av landets mest fremtidsrettede kommuner. Nå satser kommunene på digitalisering av tjenestene og bedre kommunikasjon med innbyggere og starter med å rekruttere en digitaliserings- og innovasjonssjef. 

Vi søker en digitaliserings- og innovasjonssjef som vil få totalansvar for å lede den digitale utviklingen, samt ha ansvar for kompetanseløft internt i kommunen og eksternt mot kommunens beboere. 

Digitaliserings- og innovasjonssjefen skal være ansvarlig for digitalisering i den nye kommunen. En viktig del av jobben vil være kartlegging og identifisering av muligheter knyttet til digitalisering. Stillingen vil rapportere til administrasjons- og HR-sjefen. 

Den rette personen vil få muligheten til å påvirke utviklingen i kommunen. Derfor er det viktig med en bred forståelse av prosesser og utvikling i en organisasjon. De trenger en stødig leder som vet hvordan man kan utnytte dagens og morgendagens teknologi til stadig bedre tjenester. Hovedmålet er å skape en moderne, framtidsrettet og attraktiv kommune. 

Aurskog-Høland og Rømskog ser etter en leder med god kompetanse innen prosjektledelse og digitalisering, samt erfaring fra store og sammensatte organisasjoner. Sammenslåingen gir store muligheter for å skape gode digitale løsninger. Aurskog-Høland og Rømskog har et mål om å ta en ledende posisjon i den digitale utviklingen for Kommune-Norge. 

Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å tenke nytt i digitaliserings- og innovasjonsarbeidet.