I Fellesnemndsmøtet mandag 15. januar ble følgende saker behandlet:

  • Mandat for partssammensatt utvalg (PSU) i den nye kommunen. Vedtak: Mandat for partssammensatt utvalg (PSU) vedtas   
  • Omstillingsavtale. Vedtak: Omstillingsavtalen vedtas. 
  • Styringsdokumenter. Vedtak: Styringsdokument for sammenslåingen vedtas med følgende tilleggspunkt: Politiske avklaringer følger samme linje som tabell side 10.   
  • Tilskudd til sammenslåing av kirkelig fellesråd - Vedtak: Det gis et samlet tilskudd på kr 715.000, - til Kirkelig fellesnemnd.   
  • Valg av kommunevåpen. Vedtak: Som kommunevåpen for nye «Aurskog - Høland kommune» velges Rømskog kommune sitt nåværende kommunevåpen. 
  • Uttalelse fra fellesnemnda om årsbudsjett og økonomiplan i begge kommunene. Vedtak: Årsbudsjett og økonomiplan i Aurskog - Høland kommune er vedtatt i overensstemmelse med lov og forskrifter og bygger på premissene i intensjonsavtalen mellom Aurskog - Høland kommune og Rømskog kommune. Fellesnemnda ber Rømskog finne tiltak for å redusere gjeld og øke fond frem mot sammenslåingen.   

Protokoll fra møtet finner du her