Fra 1.1.20 blir Aurskog-Høland og Rømskog en kommune, så derfor stiller vi med felles lister.

Disse stiller med liste:

 • Arbeiderpartiet                        47% kvinner 50% menn
 • Fremskrittspartiet                     22% kvinner 78% menn
 • Høyre                                      47% kvinner 53% menn
 • Kristelig folkeparti                   38% kvinner 62% menn
 • Senterpartiet                            49% kvinner 49% menn
 • Rødt                                        29% kvinner 71% menn
 • Sosialistisk venstreparti            67% kvinner 33% menn
 • Venstre                                    43% kvinner 57% menn
 • Miljøpartiet De Grønne            73% kvinner 27% menn

Av tekniske årsaker går ikke prosentoversikten opp.

I alt er det 176 kandidater som er ført opp på listene.

Kjønnsmessig er det 95 menn og 81 kvinner.

Fordelt på bostedsadresse er det:

 • 47 fra Aurskog
 • 40 fra Bjørkelangen
 • 11 fra  Løken
 • 23 Hemnes
 • 17 Setskog
 • 19 Rømskog
 • 9 fra Fosser
 • 5 fra Lierfoss
 • 5 fra Momoen