De ulike partiene arbeider nå med å fremme et listeforslag som omfatter kandidater både fra Aurskog-Høland og Rømskog. Partiene har frist på seg til 1. april kl. 1200 med å innlevere listeforslaget til Valgstyret.

Det er p.t. 13743 stemmeberettigede i den nye storkommunen. 

Den nye storkommunen vil ha 7 valgkretser; Aursmoen, Haneborg, Bjørkelangen, Løken, Hemnes, Setskog og Rømskog. Det blir senere kunngjort åpningstider, og til hvilke tider det kan avgis forhåndsstemme.

 

Kommunen har kontakt med følgende partilederen.

Arbeiderpartiet v/Steinar Ottesen

Fremskrittspartiet v/ Kari Mikkelrud

Senterpartiet v/Leif Wilhelm Ramslie

Høyre v/Anette Østgaard Tønsberg

Sosialistisk venstreparti v/Ina Nestor

Kristelig folkeparti v/Hans Petter Kongtorp

Miljøpartiet de grønne v/Ole Chr. Østreng

Partiet de Kristne v/Karin Sofie Kristensen

Venstre v/ Anna Sofie Mørland