Parti

Stemmer 2015

Mandater

Stemmer 2019

Mandater

Arbeiderpartiet

2957

15

3270

14

Fremskrittspartiet

1603

8

1044

4

Senterpartiet

727

4

2138

9

Venstre

117

 

72

 

Høyre

912

4

759

3

SV

214

1

214

1

Miljø P De grønne

202

1

193

1

Kristelig folkeparti

453

2

495

2

Partiet de Kristne

37

     

Rødt

   

187

1

         
         
 

7222

35

8372

35

         
         
         

Kandidatkåring

       
         

Roger Evjen

 

Arbeiderpartiet

   

Steinar Ottesen

 

Arbeiderpartiet

   

Turid Dahlum Nilsen

 

Arbeiderpartiet

   

Randi Merethe Hoel Ransberg

 

Arbeiderpartiet

   

Tommy Lunaas

 

Arbeiderpartiet

   

Eli Ingeborg Ostrø

 

Arbeiderpartiet

   

Ragnar Heide

 

Arbeiderpartiet

   

Tine Enger

 

Arbeiderpartiet

   

Maria Isabel Rye

 

Arbeiderpartiet

   

Inge Martinsen

 

Arbeiderpartiet

   

Truls Magnus Dahlum Nilsen

 

Arbeiderpartiet

   

Kim Sletner

 

Arbeiderpartiet

   

Inger Heggen Olsen

 

Arbeiderpartiet

   

Stein Gunnar Lie

 

Arbeiderpartiet

   

Arnfinn Wennemo

 

Kristelig Folkeparti

   

Ragnhild Holmedahl

 

Kristelig Folkeparti

   

Silje Chanette Falck Bergan

 

Rødt

   

Gudbrand Kvaal

 

Senterpartiet

   

Eline Hestsveen

 

Senterpartiet

   

Jarle Bergsjø

 

Senterpartiet

   

Kristin Kollerud Bjerke

 

Senterpartiet

   

Lars Henrik Nordbye

 

Senterpartiet

   

Jørn Kragtorp

 

Senterpartiet

   

Geir Harald Olsen

 

Senterpartiet

   

Juliane Lorentzen

 

Senterpartiet

   

Dorthea Enger

 

Senterpartiet

   

Elias Halvorsrud

 

SV - Sosiallistisk Venstreparti

   

Tittin Foss-Haneborg

 

Miljøpartiet De Grønne

   

Rune Jørgensen

 

Fremskrittpartiet

   

Marianne Aasnes

 

Fremskrittpartiet

   

Pål André Johansen

 

Fremskrittpartiet

   

Truls Eidsvold

 

Fremskrittpartiet

   

Simen Øyvind Gjerde Solbakken

 

Høyre

   

Jan Birger Holth

 

Høyre

   

Line Cecilie Grefslie

 

Høyre

Protokoll fra kommunstyretvalget. 

Aurskog-Høland kommune har en fremmøteprosent på 62,2 %. Det er opp fra 59 % ved forrige kommunestyrevalg i 2015.