Vi har tatt tempen på hva ungdommene i Rømskog mener den nye kommunen skal hete, og tilbakemeldingene er tydelige: alle forslagene inneholder ordet "skog".

Mange ønsker at ny kommune skal hete Rømskog, og de øvrige forslagene er:
 
·         Skogen kommune
·         Østskog kommune
·         Skauen kommune
·         Skaugene kommune
·         Skog kommune
·         Skogene kommune
·         Skævven kommune
 
Ungdommens navneforslag samsvarer med resten av forslagene vi har mottatt så langt. Av de 55 forslagene som har kommet inn, inneholder nesten 40 av forslagene noe med skog. 
 
Har du forslag på hva vårt nye navn skal bli? Send inn forslag til: 
Det kan også leveres på rådhuset / kommunehuset, eller du kan sende forslaget per post. 
 
Vi må ha ditt forslag innen 17.september.