– Beredskap handler om at man ikke skal være bekymret, men at vi skal være forberedt. Vi skal ikke være pessimistiske, men motiverte til handling, sier beredskapsansvarlig Jan-Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune.

Han har ansvaret for beredskapsarbeidet i den nye kommunen.

– En risiko- og sårbarhetsanalyse skal avdekke sårbarhetene, og si noe om hvordan vi skal forebygge konsekvensene av disse for innbyggerne våre. Vi skal kartlegge potensielle hendelser som kan oppstå, sier Jenssen.

Samarbeid

Aktørene i beredskapsrådene i Aurskog-Høland og Rømskog kommune har jobbet sammen for å finne de aktuelle uønskede hendelsene kommunen skal analysere i sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Det er viktig å bruke kompetansen og bredden i beredskapssrådet for å komme med denne listen. Vi har en veldig godt sammensatt gruppe, sier Jenssen.

Han siterer tidligere statsminister Kåre Willoch for å illustrere:

– «Menneskelig aktivitet medvirker til at risikoen for naturkatastrofer stiger. Samfunnet blir mer sårbart. Dette bør man bli litt skremt av, men ikke til pessimisme, bare til handling. For samfunnet får også stadig nye midler til å beskytte seg og redusere sin sårbarhet til et akseptabelt nivå». Dette er en veldig fin tilnærming. Vi skal få en oversikt over potensielle hendelser, og finne tiltak for å forebygge disse, sier Jenssen.

Omfattende prosess

Elin Orre fra Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) orienterte om prosessveiledningen når det gjelder å avdekke aktuelle hendelser.

– Det er kjempebra at kommunen har en så bred involvering, og så omfattende prosess. Dere jobber bevisst med det, tenker gjennom hva som kan skje, og hvordan man skal takle det, sier Orre.

Blant deltakerne på samlingen var ordførerne i de to kommunene, kommunalsjefer, stabssjefer, kommunelege, samt representanter fra legevakt, politi, brann- og redningsvesen, de to elverkene i kommunene, sivilforsvaret, Fylkesmannen og Røde Kors.