2017

17. september - Frist for innsending av navneforslag

23. september - Informasjon om navneforslag som er mottatt

29. september - Fellesnemnda behandler og innstiller på nytt kommunenavn

23. oktober - Formannskapsbehandling i begge kommuner

30. oktober - Kommunestyrebehandling i Aurskog-Høland

9. november - Kommunestyrebehandling i Rømskog

30. november - Felles ledersamling for Aurskog-Høland og Rømskog kommuner

7. desember - Fellesnemndsmøte i Bjørkelangen

2018

15. januar Fellesnemnsmøte - Sted: Bjørkelangen

1. februar Samling for delprosjektledelse og hovedtillitsvalgte - Sted: Rømskog spa og resort

26. februar Fellesnemnsmøte 

19. mars Fellesnemnsmøte 

23. april Fellesnemnsmøte 

25. til 26. april Felles lederutviklingssamling

14. mai Fellesnemnsmøte 

17. september Fellesnemnsmøte 

22. oktober Fellesnemnsmøte 

26. november Fellesnemnsmøte 

2019

MØTEPLAN 2019 – FELLESNEMNDA

 4. februar

Ordinært møte

4. mars

Ordinært møte og valgstyremøte

20. mai

Ordinært møte og valgstyremøte

11. – 12.juni

Ordinært møte og økonomiseminar

10. sept.

Valgstyremøte etter valget

30. september

Konstitueringsmøte: Valg av ordfører / formannskap / diverse lovpålagte valg

7. oktober

Valgnemnd (nytt formannskap)

14. oktober

Nye kommunestyret: Valg av styrer / råd / utvalg

18. november

Nye formannskapet: Behandling av økonomiplan 2020 - 2023

16. desember

Nye kommunestyret: Behandling av økonomiplan 2020 - 2023