Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er interessert i.

Saker
På sakslisten sto også godkjenning av kommunevalget 2019, valg av representanter til KS fylkesmøte, valg av representanter til å undertegne kommunestyrets og formannskapets protokoller, og valg av valgkomitè - sammensetning av styrer, råd og utvalg i valgperioden 2019-2023.

Levende demokrati
Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres via KommuneTV. Det er også et arkiv for tidligere møter.