– Velferdsteknologi er så mye. Det kan være alt fra avansert medisinsk oppfølging og trygghetsalarmer, til digitale låser og elektroniske medisindispensere, sier Cathrine Haneborg, rådgiver for velferdsteknologi Aurskog-Høland kommune.
Velferdsteknologi er hjelpemidler som blant annet kan bidra til økt trygghet, mer mobilitet, og flere muligheter for sosial deltagelse. Det skal styrke folks evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
 
Bo lenger hjemme
– Dette er for pasientenes beste. De fleste ønsker å klare seg selv så lenge som mulig. Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene er med på å bidra til at flere kan bo lenger hjemme, og legger til rette for at hver enkelt skal mestre eget liv og helse, sier Haneborg.
En gruppe skal vurdere ulike teknologiske hjelpemidler. Noen har de allerede tatt i bruk, som nettbrett med elektroniske pasientjournaler, elektroniske dørlåser og trygghetsalarm med GPS. 
De ser også på bruk av elektroniske medisindispensere og digitalt tilsyn.
– Medisiner skal tas innenfor gitte tidspunkt. Hjemmetjenesten har mange oppdrag, og klarer ikke alltid å være der til rett tid. Dette skaper engstelse hos de som går og venter på oss. En medisindispenser vil varsle når man skal ta medisiner, og på den måten får man tatt dem til riktig tid. Dersom pasienten ikke tar medisinen, vil hjemmetjenesten få beskjed, da kommer de innom for å hjelpe, forklarer Haneborg.
 
Felles digitaliseringsplattform
I forbindelse med sammenslåingen skal kommunene sine satsninger innen velferdsteknologi samkjøres.
– Det må kartlegges hva slags utstyr man har, og ta en avgjørelse på hva som kan benyttes på tvers og om man er nødt til å bytte ut noe. 
Målet er å få en felles digital plattform for de ulike hjelpemidlene som også kan benyttes på sykehjem og i omsorgsboliger, sier Haneborg. 
– Det er en stor fordel om varslingene kan komme inn på en felles plattform, slik at de som skal overvåke og besvare varslene ikke må forholde seg til flere ulike programmer og pålogginger. 
Man skal blant annet også se på om det er behov for et nytt responssenter for mottak og behandling av trygghetsalarmer og andre varsler.
 
Tilskudd til digitaliseringstiltak 
Aurskog-Høland og Rømskog kommuner har fått fire millioner i tilskudd til digitaliseringstiltak i forbindelse med kommunesammenslåingen.  Kommunene skal bruke pengene på:
- Etablering av fiberforbindelse mellom Bjørkelangen og Rømskog.
- Velferdsteknologi
Viser frem en iPad med info
 Elektroniske dørlåser, trygghetsalarmer med GPS og nettbrett med elektroniske pasientjournaler er noen av de nye teknologiske hjelpemidlene som blir prøvd ut.
 
Tekst: Alette Eldøy