Før møtet var det lunsjsamling på Eidsverket. Den var kommunal- og moderniseringsministeren med på. Han holdt en tale til nemnda, hvor han ønsket lykke til med sammenslåingsprosessen og pekte på alle fordelene sammenslåingen gir.

Under gårsdagens møte i fellesnemnda stod kommunikasjonsplan for sammenslåingsprosessen, tertialrapport, budsjett, økonomiplan og eiendomsskatt på agendaen.

Les mer om sakene her.