Nye Aurskog-Høland kommunen strekker seg fra Ydersbond i sør til Mangen i nord, og fra Østtukun i øst til Himdalen i vest. Totalt er den nye kommunen 1145 km2.

– Vi blir en stor kommune i areal, og vil kjennetegnes av mange lokalsamfunn der folk lever og bor. Vi er på god vei. Mye er gjort, en del gjenstår, og veien går vi sammen, sier ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland kommune.

Målet er å skape en moderne, framtidsrettet og attraktiv kommune.

To skal bli én

– To selvstendige kommuner skal bli til én. I det ligger det selvsagt noen utfordringer, men jeg tror mulighetene er større. En slik prosess gir rom for å evaluere dagens praksis – og innbyr til å tenke litt nytt, sier ordfører Thor Håkon Ramberg i Rømskog kommune.

Betyr for deg

– Jeg tror sammenslåingen kan gjøre oss bedre på mange områder. Vi har blant annet satt oss som mål å bli bedre på innovasjon og digitalisering. Sammenslåingen gir oss mulighet til å gå igjennom tjenestene våre på nytt, jeg tenker jo at dette arbeidet kan føre til bedre tjenester, sier Evjen.

Den nye kommunen skal være etablert og klar 1. januar 2020. Våre to kommuner har allerede mye til felles, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss.

– Vi satte oss tidlig mål om å videreføre det beste fra begge kommunene. Det er en god drivkraft for alle i det pågående arbeidet. I dagens samfunn er evnen til omstilling mer avgjørende enn noen gang. Forutsetningene endres – og vi må finne gode løsninger for framtida. Det er vi godt i gang med sammen med Aurskog-Høland, sier Ramberg.

Det beste fra dagens kommuner

– En kommunesammenslåing berører både innbyggere, ansatte og folkevalgte i de to kommunene.

For å sørge for en så god prosess som mulig, har man satt sammen åtte ulike grupper, som skal jobbe med hvert sitt område.  Alle gruppene har representanter fra forskjellige avdelinger i begge kommuner, og dette arbeidet danner grunnlaget for tjenestetilbudet. Vi skal ta med det beste fra dagens kommuner inn i nye Aurskog-Høland kommune.