Torsdag 1. februar er det samling for delprosjektledelse og hovedtillitsvalgte på Rømskog spa og resort. Her vil det bli en gjennomgang av program og styringsdokumenter inkludert fremdriftsplan, møteplan, maler for delprosjektene, risikostyring, rapporteringsmaler, kommunikasjonsplan og prosjektstyringsverktøy.

Det er følgende administrative delprosjekter i nye Aurskog-Høland:

  • Samfunn og utvikling
  • Økonomi
  • Administrasjon
  • Helse og omsorg
  • Oppvekst og utdanning
  • Teknisk drift
  • Kultur