Aurskog-Høland og Rømskog jobber for å bli en av landets mest fremtidsrettede kommuner. Det skal vi blant annet gjøre gjennom digitalisering av tjenestene og bedre kommunikasjon med innbyggerne. I høst søkte vi derfor etter en digitaliserings- og innovasjonssjef som skal lede det digitale arbeidet med å skape en moderne, fremtidsrettet og attraktiv kommune. Det var over 20 kvalifiserte søkere til stillingen, og Raymond Hesthaug blir digitaliserings- og innovasjonssjef i den nye kommunen.

 Spennende tid

Hesthaug har en bred erfaring innen ledelse, IT og prosjektledelse. Han kommer fra en jobb som prosjektleder av kommunereformprosjektet i NAV. I tillegg er han i ferd med å avslutte en mastergrad i ledelse ved BI hvor han har spesialisert seg på prosjektledelse og endringsledelse. Hesthaug gleder seg til å begynne i hjemkommunen.

– Det er en kjempespennende jobb jeg skal ta fatt på. Å kunne starte i 2018, midt i en tid hvor kommuner og regioner forbereder seg til sammenslåingene i 2020, er ekstra spennendene. Det åpner seg mulighetsrom både lokalt og nasjonalt innenfor digitalisering og innovasjon i kommunesektoren, sier Hesthaug. 

 Digital utvikling

Han vil få ansvaret for å lede den digitale utviklingen og digitalisering i den nye kommunen. En viktig del av jobben vil være kartlegging og identifisering av muligheter knyttet til digitalisering.

– Å kunne gjøre en kartlegging og identifisering sammen med de to kommunene blir en fin inngang til å forstå og bli kjent med de ulike sektorers pågående prosjekter, systemer og planer, sier Hesthaug.

Han starter i jobben som digitaliserings- og innovasjonssjef i mars.

 

Tekst: Alette Marie Eldøy