Hvorfor slår vi oss sammen? kart med skolekretssteder

– Stortinget vedtok en kommunereform som anbefalte større kommuner. Etter grundige utredninger og innbyggerundersøkelser vedtok våre to kommunestyrer sammenslåing. Kommunene har mange likhetstrekk, og har samarbeidet i mange år. Sammen er vi sterkere både faglig og økonomisk. Nye Aurskog-Høland får to nye naboer; Lillestrøm kommune og Indre Østfold kommune, som er mye større enn oss i innbyggertall.

 

Kommer jeg til å merke noen forskjell som innbygger? 

– For innbyggerne i Aurskog-Høland vil det ikke bli så store forskjeller. Innbyggerne i Rømskog vil merke at de blir innbyggere i en større kommune. Det innebærer at kommuneadministrasjonen flyttes til Bjørkelangen. Intensjonsavtalen sier at det som det bare skal være èn av i en kommune, skal ligge på Bjørkelangen. Allerede nå kan innbyggerne i Rømskog bruke helsestasjonen for førskolebarn i Helsehuset på Bjørkelangen. Ellers vil de lokale tjenestene bli liggende der de ligger.

 

Hva er fordelene med å bli en større kommune? 

– De ansatte blir en del av større fagmiljøer. Høyere kompetanse gir større mulighet for satsing på viktige fagområder, og tjenestene blir mindre sårbare. Det gir større mulighet for å satse på digitale løsninger, som kan være til hjelp i hverdagen både for ansatte og tjenestebrukere.

Det er også økonomiske fordeler for kommuner som slår seg sammen.

 

Hva skjer med kommunehuset på Rømskog?

– Det vil fortsatt være lokaler til utleie til møter, arrangementer, treninger og selskaper i bygget. Skolen bruker gymsalen og garderobene. Hva kontordelen skal brukes til er ikke bestemt ennå. Alle delprosjektgruppene vurderer hva kontordelen skal brukes til.

 

Hva har sammenslåingen å si for de ansatte?

Sammenslåingen er liten, men samtidig omfattende. Under sammenslåingsprosessen vil mange ansatte oppleve at deres leder, kollegaer eller kanskje en selv blir involvert i sammenslåingsarbeidet. Alle våre tjenester blir gjennomgått med mål om utvikling og fornyelse. Arbeidet som skal gjøres er tidkrevende, og må prioriteres sammen med daglige oppgaver.

 

Blir noen overtallige? 

– Intensjonsavtalen sikrer alle ansatte jobb i den nye kommunen.

 

Hvordan skal den nye kommunen organiseres? 

– Intensjonsavtalen bestemmer hvordan sammenslåingen styres. Der er det fastsatt at den nye kommunen skal ha:

  • Et kommunestyre med 35 medlemmer.
  • Et formannskap med ni medlemmer. Blant formannskapets medlemmer velges ordfører og varaordfører.
  • Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer. Leder velges fra opposisjonen.
  • Kommunen skal ha komiteer.
  • Ungdomsrådet opprettholdes.
  • Fellesnemnda skal vedta politisk organiseringer ut over dette.
  • Den nye rådmannen avgjør den administrative organiseringen

 

Hvordan kan jeg være med å påvirke?  

– Du kan påvirke gjennom de politiske partiene som er representert i fellesnemnda. Du kan også ta kontakt med medlemmene av fellesnemnda, eller sende dine synspunkter til en av ordførerne.

 

Hva slags symboler vil kjennetegne vår nye kommune?

– Det er bestemt at kommunen skal hete Aurskog-Høland, og at kommunevåpenet skal være Rømskog sin tømmersaks. Fellesnemnda og politisk delprosjekt jobber med å utforme visjon og verdier. Kommunale symboler som ordførerkjede og kommuneblomst jobber politisk delprosjekt med.  

 

Hvordan blir valget i 2019?

– Da har de politiske partiene i våre kommuner slått seg sammen. I 2019 skal det velges kommunestyre til den nye kommunen.

 

Hvor finner man informasjon om kommunesammenslåingen? 

– Du kan finne informasjon på vår internettside nyeahrk.no, Du vil få siste nytt på vår Facebook-side facebook.com/nyeaurskogholandkommune/