Det har vært en nyttig samling der virksomhetene i Aurskog-Høland har orientert om driften, Raymond Hesthaug, Innovasjon og digitaliseringssjef, gjennomgikk digitaliseringsstrategien, Jan Ivar Jenssen orienterte om status i kommunesammenslåingsprossessen, Knut Røgholt informerte om økonomiplan 2019, og om Framsikt der alle skal rapportere fremover inkl. Rømskog. Utover dagen ble det gruppearbeid, og tid til en prat på tvers av virksomheter og kommuner.