www.nyeahrk.no

Nytt kommunenummer

Kommunal og moderniseringsdepartementet har etter forslag fra Statistisk Sentralbyrå fastsatt nye fylkesnumre og kommunenumre i sammenslåtte regioner og kommuner. Aurskog-Høland og Rømskog får kommunenummer 3026.