Endringen består i at alle gårdsnumre i dagens Rømskog legges til «200». Gårdsnummer 73 i Rømskog kommune blir for eksempel til gårdsnummer 273 i nye Aurskog-Høland kommune. Den enkelte hjemmelshaver trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse.

Det er Kartverket som har besluttet endringen for å sikre unike eiendomsbenevnelser i den nye kommunen.

Se oversikt over endringene her.

FOTO: Asbjørn Basnes