– Det har vært en veldig ryddig og fin prosess. Jeg gleder meg til å begynne i ny jobb i januar. Vi har sett dette komme en stund, og gleder oss til å bli en del av et større fagmiljø. Når det er så få ansatte, blir vi fort veldig sårbare, sier Bergquist, som begynner i sin nye stilling 1. januar 2020 og får arbeidsplass på rådhuset på Bjørkelangen.

Hun er den første av åtte ansatte på Rømskog som innen første april får tilbud om stilling i den nye kommunen.

Samme oppgaver

Bergquist jobber i dag i sentraladministrasjonen, i politisk sekretariat og arkiv i Rømskog kommune. Hun skal fortsette i samme type stilling også i den nye kommunen.

  Vi på dokumentsenteret samarbeider veldig tett allerede, og er sammen på kurs og fagdager. Jeg har blitt god kjent med de jeg skal jobbe sammen med, sier Bergquist, som også sitter i valgadministrasjonen for den nye kommunen.

De ansatte i Rømskog kommune får tilbud om ny stilling etter behov, kompetanse og ønsker.

Organisering av ny kommune

Prosjektleder for kommunesammenslåingen Inger Hegna jobber sammen med kommuneadvokat Thomas Grønnerød-Hemmingby og de to hovedtillitsvalgte Anne-Lise Wold for Aurskog-Høland kommune og Rita Tørnby for Rømskog kommune i delprosjektet ny struktur og organisering. De skal, i samarbeid med rådmannens ledergruppe i begge kommuner og de hovedtillitsvalgte i begge kommunene, komme frem til fremtidig struktur og organisering av nye Aurskog-Høland kommune. Det er prosjektrådmannen som tar den endelige beslutning.

Organisasjonsmodellen skal være klar til april, og deretter jobbes det med innplassering av ledere. Det skal være klart til juni.

Det er svært få av de ansatte i kommunene som vil oppleve at sammenslåingen vil ha en direkte innvirkning på deres arbeidssituasjon.

– Det er kun de personene som jobber i administrative på kommunehuset i Rømskog og lederstillinger på rådhusene som vil kunne få andre oppgaver, sier Olav Mansaas Bleie, administrasjons- og HR-sjef i Aurskog-Høland kommune.  

Fra 1. januar 2020 er Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune én kommune.