Vevstad tiltrer 1. september, og går inn i rollen som sektorleder av dagens Helse og rehabilitering. Hun går inn driften av sektoren frem til årsskiftet og tiltrer i ny organisasjon fra 01.01.2020.

Vevstad har bred kommunal erfaring og har vært medlem av rådmennenes ledergrupper i Vegårshei, Nissedal, Bamble og Kongsvinger kommune. Hun kommer senest fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst i Kongsvinger kommune. Vevstad er cand.mag. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg universitets- og høgskolestudier innen ledelse, markedsføring og stedsutvikling. Hun er bosatt på Strømmen og har to barn.

Personalhuset har bistått oss i prosessen med å finne den rette kandidaten til stillingen som sektorleder og kommunalsjef for Helse og livsmestring. Vi fikk over 20 søknader, og mange av søkerne var godt kvalifiserte. Et utvalg av de beste kandidatene har vært igjennom intervju både hos Personalhuset og i kommunens ansettelsesutvalg. I tillegg til at de har blitt testet bredt mot både lederkompetanse og ulike ferdigheter. Vi har valgt den beste kandidaten, og referansene understøtte dette valget.

Vevstad er topp motivert for å lede sektoren helse og livsmestring samt bidra til en helhetlig utvikling av nye Aurskog-Høland kommune. Hun erkjenner videre å ha lært mye av konflikten i Kongsvinger kommune, og ser fremover. Vevstad uttaler blant annet at større endringer må skje i et tempo som sikrer forankring og eierskap hos de involverte.