Marianne Flaa skal jobbe to dager på Rømskog, og en dag i Bjørkelangen. Marianne er utdannet bibliotekar, og har jobbet som det i mange år. Hun jobber i dag som bibliotekar på Haug skole.

En felles bibliotekar er et stort løft for våre bibliotek, og vil forberede oss til kommunesammenslåing. En felles stilling og ledelse gjør at vi kan rendyrke tjenesten og være mindre sårbare. Det gir bibliotekene en robusthet, et større fagmiljø og begge kommuner får tilgang til flere arrangement og kulturtilbud. Ved å være tilknyttet biblioteket i Bjørkelangen, vil bibliotekaren i Rømskog inngå i et større, faglig fellesskap enn tidligere.

I løpet av høsten 2019 vil biblioteket i Rømskog bytte system fra Mikromarc til Bibliofil, som benyttes i Aurskog-Høland. Kommunestyret i Rømskog vedtok i desember 2018 at det skal installeres en meråpen løsning. Det gir innbyggerne mulighet til å låne bøker hver dag, på kveldstid og i helgene. Det vil øke tilgjengeligheten betraktelig. Biblioteket i Aurskog-Høland fikk det på plass i 2017, og er veldig fornøyd. Meråpent i Rømskog vil komme så fort biblioteksystemet er byttet.

Vår nye bibliotekar vil få et spennende og travelt år, og vi ønsker henne varmt velkommen.  

 

Bilde fra venstre: biblioteksjef Marianne Mørch Grahn og bibliotekar Marianne Flaa