Tirsdag 19. desember kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med sin avgjørelse om kommunenavnet. 

Disse to skal sammen bygge en ny kommune. Det er ingen som innlemmes i en annen kommune. Navn er en ting, men det er også andre spørsmål som er avgjørende når man skal bygge en ny kommune. Jeg har kommet frem til at «Aurskog-Høland» er mest samlende og i den vurderingen har jeg også lagt vekt på at Aurskog-Høland selv har sagt at de vil bruke Rømskogs kommunevåpen, sier Jan Tore Sanner (H) til NRK.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt navnene på 23 nye kommuner etter sammenslåingene. 

– Mange kommuner har ventet i spenning, og noen steder har det vært uenighet. Jeg har lest vurderingene til kommunene. Her er det historiske grunner til at man ønsker et navn, og noen har vært opptatt av at de vil ha et helt nytt navn. For meg har det vært viktig å lytte til kommunene, forteller Sanner til NRK.

 

Tekst: Alette Marie Eldøy