Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Aurskog-Høland kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg til å grave opp og fjerne slike oljetanker. Se her for info om nedgravde oljetanker.

Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje i de eksisterende oljefyringsanleggene. Det vil kunne kreve noe justering av anlegget før en overgang til biofyringsolje. Mer informasjon om dette vil leverandører av biofyringsolje kunne bistå med.  

Følg lenkene under for mer informasjon: