Her finner du protokollen fra mandagens møte.

En av sakene som ble behandlet var delegering av myndighet i nye Aurskog-Høland kommune. Da ble det bestemt at delegeringsreglementet til Aurskog-Høland kommune skulle videreføres som reglement i den nye kommunen, men med noen tillegg.

Fellesnemnda uttalte seg om Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommunen sine årsbudsjetter for 2019 og økonomiplanene 2019-2022.

Det ble også vedtatt av arbeidet med kommunal planstrategi for Aurskog-Høland 2020-2024 framskyndes.