I dag stod følgende saker på sakskartet:

  • Tertialrapport 1. tertial 2018
  • Tilskudd til politisk kulturbygging i forbindelse med kommunesammenslåing
  • Søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt
  • Likelydende adressenavn - beslutning om hvilke veistrekninger som skal omadresseres
  • Søknad om arrangementsstøtte

I tillegg ble det orientert om fremdriften i det politiske delprosjektet som er i rute, og at de øvrige delprosjektene også følger tidsplanen så langt. 

Les mer om de ulike sakene her