– Jeg opplever nye Aurskog-Høland som en spennende organisasjon, og en kommune med et potensiale til vekst på flere områder, sier Hegna, som skal være prosjektleder for kommunesammenslåingen.

Hegna kommer fra jobben som partner i konsulentselskapet Agenda Kaupang, som i første rekke har kunder i offentlig sektor. Hun sitter i dag i Skedsmo kommunestyre for Høyre, og har flere perioder bak seg som politiker, men tar ikke gjenvalg. Hun søker fritak fra alle politiske verv i Skedsmo kommune fra 31.12.18. Nå gleder hun seg til å bygge nye Aurskog-Høland.

– Aurskog-Høland har gjort en rekke spennende grep innenfor boligutvikling, helsehus, skole-, kultur- og bibliotekbygg og et fantastisk svømmeanlegg. Det inspirerer for videre utvikling av den nye kommunen, der også Rømskog bidrar med naturrikdom og spennende næringsutvikling. Det motiverer å skulle bidra til å bygge den nye kommunen sammen med de ansatte, politikerne og innbyggerne, sier Hegna.

Gleder meg til å bli kjent med de ansatte

Hun er utdannet bankøkonom og har master i ledelse, innovasjon og consulting. Hun har bred prosjektledererfaring både fra store investerings- og driftsprosjekter, og 11 års erfaring som kommunepolitiker bak seg, og tilhørende kjennskap til politiske prosesser.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med de forskjellige virksomhetene og ansatte i både Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Bli kjent med innbyggerne, nærings- og foreningslivet. Jeg ønsker å bidra til en god sammenslåingsprosess mellom de to kommunene, og starte opp arbeidet med å bygge den nye kommunen, sier Hegna.

Hegna har erfaring fra flere sektorer og bransjer, primært innenfor bank og finans, handel- og importvirksomhet, men også offentlig sektor som folkevalgt og gjennom politiske verv. Hun har 20 års ledererfaring og cirka 10 års rådgiver- og prosjektledererfaring, i tillegg til at hun har jobbet både nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg har god innsikt i og forståelse for rådmannsfunksjonen, og erfaring og kjennskap til fusjons- og sammenslåingsprosesser, sier Hegna.

Engasjert og nysgjerrig

– Jeg er en engasjert og nysgjerrig person. Jeg er lite selvhøytidelig, og liker å ha det moro. Jeg har et positivt blikk på fremtiden og de endringene som kommer, sier Hegna.

Hun gleder seg til å bli kjent med sin nye arbeidskommune.

– Jeg er en ivrig turgåer både i skog og mark på Romerike og i Nordmarka, og på fjellet rundt omkring i Norge. Jeg trives godt på lange skiturer, og har stor glede av å gå på teater, kino, konserter, lese bøker og høre podcast. Jeg er glad i å være sammen med familie og venner, og trives på reise, både i Norge, Norden og verden ellers, sier Hegna.

Hegna starter i jobben 2. januar 2019, og har allerede vært innom både Rømskog og Aurskog-Høland.

– Jeg har allerede besøkt og tatt i bruk nye Bjørkebadet. Fantastisk, smiler Hegna.         

Grundig prosess

Ansettelsesutvalget har med bistand av rekrutteringsbyrået Headvisor AS gjennomført en prosess for å ansette rådmann for nye Aurskog-Høland kommune. Det var enstemmige kommunestyrer i både Aurskog-Høland og Rømskog som gikk inn for Hegna.

– Det har vært en grundig prosess. Det var mange kvalifiserte søkere, og vi er veldig fornøyde med at Hegna takket ja til stillingen, sier ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland kommune.

Dette har hun jobbet med:

  • Ansettelse i Sparebanken Oslo Akershus fra 1981 og frem til fusjon med DnB i 2003 der hun har vært leder og ansatt i en rekke avdelinger.

  • Administrerende direktør i SISU Produkter AS som importerer landbruks- og entreprenørmaskiner til Norge for videresalg til cirka 200 forhandlere i hele Norge (2003-2006).

  • Direktør og leder i S/E/B (Skandinaviska enskilda banken) med ansvar for forretningsplan og strategi, direktør for privatmarkedet og transformasjonsleder i LEAN (kontinuerlig forbedringer) – (2006-2012).

  • Konsulent i Innovasjon Norge en kort periode (2012-2013).

  • Partner og konsulent i Agenda Kaupang siden fra 2013 til d.d.

  • Hegna arbeider med strategi, omstillingsprosesser, ledelses- og organisasjonsutvikling, mål- og resultatstyring og prosessforbedringer i sin nåværende stilling i AgendaKaupang. Hun har bred erfaring som leder, prosjektleder, utreder og prosessveileder, og har ledet mange større utviklings- og omstillingsprosesser, bistått flere ledergrupper med strategi- og organisasjonsutvikling og hatt flere coachingoppdrag for toppledere i privat sektor.

 

Av: Kari Aasberg Bradley