I april 2016 ble intensjonsavtalen signert. Intensjonsavtalen styrer hvordan sammenslåingen skal foregå. Den har tre klare mål:

 • Skape en moderne og attraktiv kommune.

 • Ta vare på natur- og kulturarv.

 • Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud.

Vi har satt opp en oversikt over noe av det viktigste som har skjedd og som skal skje i forbindelse med sammenslåingen.

Dette har skjedd 

 • I 2016 ble det utarbeidet en intensjonsavtale, og kommunene vedtok å slå seg sammen. 

 • Første felles kommunestyremøte ble gjennomført av fylkesmannen i Oslo/ Akershus august 2017. Da ble også Fellesnemnda opprettet.  

 • Kommunenavnet blir Aurskog-Høland kommune, tømmersaksa skal være kommunevåpenet. 

 • I januar ble det fiberforbindelse mellom rådhuset på Bjørkelangen og kommunehuset i Rømskog.  

 • Omstillingsavtale er vedtatt.

 • It-avdelingene er samordnet.

 • Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten er samordnet.

Dette jobbes med nå 

 • Fellesnemnda har valgt et ansettelsesutvalg som jobber med å ansette en rådmann for nye Aurskog-Høland, og prosessen er i gang.

 • Delprosjektene utarbeider et forslag til framtidig organisering og bemanning av sektoren. 

 • Det er et nært og godt samarbeid mellom tjenestene i kommunene, og det er iverksatt samordning på flere områder. 

 • Alle ledere er med i et lederutviklingsprogram.

Hit skal vi 

 • Ny rådmann skal lede sammenslåingsprosjektet.  

 • Samkjøre flest mulig tjenester før selve sammenslåingen.

 • Arbeidsgrupper og delprosjekter skal sette i gang de forslagene som blir vedtatt. 

 • Høsten 2019 holdes det kommunevalg for den nye kommunen.  

 • 1. januar 2020 fullføres sammenslåingen. 

Følg med

Hold deg oppdatert om kommunesammenslåingen ved å lese på vår nettside nyeahrk.no og følg vår Facebook-side facebook.com/nyeaurskogholandkommune