Filialen på Rømskog skal ha et meråpent tilbud etter samme mal som filialen på Bjørkelangen. Det vil føre til at tilgjengeligheten på Rømskog blir langt bedre enn i dag, hvor det er åpent to dager i uka. 

 Meråpent bibliotek gjør at tilgangen utvides, slik at folk kan bruke biblioteket når det passer dem, sier Marianne Mørch Grahn, biblioteksjef i Aurskog-Høland kommune. 

Biblioteket vil bli tilgjengelig selv om det ikke er bemannet. I den meråpne åpningstiden er biblioteket selvbetjent. 

– Du kan låne og levere inn, hente reservert lånemateriale, lese aviser og tidsskrifter. Alt av utlån og innlevering gjøres på automater, forklarer Grahn. 

Det eneste du trenger å gjøre er å skaffe deg et oppgradert lånekort.  

– Dersom du vil benytte deg av dette tilbudet, må du inngå en kontrakt med biblioteket, så oppgraderer vi lånekortet ditt til å fungere som et nøkkelkort sier Grahn. Biblioteket på Rømskog vil fremdeles ha bemannet åpningstid mandag og torsdag. 

Slår sammen basene 

I disse dager jobber de ansatte på bibliotekene med konvertering av biblioteksystemet, slik at man får samme systemet på filialen på Bjørkelangen og filialen i Rømskog. Basene fra bibliotekene skal slås sammen. Det er til felles nytte for innbyggerne i nye Aurskog-Høland kommune, som kan utnytte ressursene i begge de eksisterende bibliotekene.  Har du meråpen-tilgang på det ene biblioteket, vil tilgangen din fungere også på det andre.  

Tidkrevende arbeid 

Arbeidet med å slå sammen basene og få meråpent bibliotek på Rømskog er tidkrevende. Blant annet skal alt materiale på Rømskog merkes med rfid-brikker. 

Vi skrur ned aktivitetsnivået på arrangementer denne høsten for å få til en god gjennomføring av både konvertering, innføring av meråpent og til slutt, sammenslåing av basene. Vi håper brukerne av bibliotekene skal oppleve å ha et enda bedre tilbud når prosessen er ferdig.