Møtet starter klokken 14.00, i formannskapssalen på rådhuset.

Fellesnemnda

På mandag skal fellesnemnda behandle årsrapport og årsregnskap for fellesnemnda, og reglement for formannskapet i nye Aurskog-Høland kommune. I tillegg blir det lagt fram et forslag til mandat for boligsosial handlingsplan 2020-2024 med skisse til innhold og fremdriftsplan.

Innkalling og saksparier til møte i fellesnemnda finner du her.

Arrangere «Valgets Dag»

Mandag skal fellesnemnda avgjøre om «Valgets Dag» skal arrangeres. De skal også vurdere andre aktuelle profileringstiltak for økt valgdeltagelse.

Forslaget er at alle partiene i nye Aurskog-Høland inviteres til å ha stand med kampanjetelt på Bjørkelangen. Det vil også bli holdt en partilederdebatt samme dag. Foreslått dato er lørdag 31. august. Kommunen skal opprette et forhåndsstemmemottak i samme område, og alle som forhåndsstemmer på «Valgets Dag» får en kulepenn med ny kommunelogo og teksten: «Jeg stemte på Valgets Dag».

Andre forslag til tiltak på hvordan man skal profilere valget, møteinnkalling og alle sakspapirer finner du her.