Gode råd og tips

De ulike fasene

Utfordringer og muligheter

Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner har blitt omtalt som frontløpere i kommunereformen. KS har samlet en del tips og erfaringer slik at det skal bli enklere for oss som nå skal i gang. Last ned idéheftet: Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord-Andebu-Stokke.pdf