For det videre arbeidet med profilering av nye Aurskog - Høland kommune er det viktig at det velges kommunevåpen for den nye kommunen allerede nå, slik at en har farger og motiver i bunn for det videre profileringsarbeidet. 

15. januar vedtok Fellesnemnda at Rømskog kommune sitt nåværende kommunevåpen velges for nye Aurskog - Høland kommune.