Kommunestyremøtet er mandag klokken 18.00, i kommunestyresalen på rådhuset på Bjørkelangen.

Mandag skal blant annet det gjøres mange valg av representanter til IKS, råd, utvalg og nemnder. 

Valg av utvalg

 • Utvalg for helse og livsmestring
 • Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring
 • Utvalg for kultur og medvirkning
 • Valg av leder og nestleder i planutvalget samt representant for barn og unges interesser.
 • Utvalg for oppvekst og utdanning
 • Valg av leder og nestleder i partssammensatt utvalg

Valg av sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2020-2023.

Valg av Klagenemnd eiendomsskatt 2020-2023.

Valg av representanter

 • Valg av formannskapets representant til Fellesrådet.
 • Valg av representanter til representantskapet i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS for perioden 2019-2023.
 • Valg av representanter til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS 2019-2023.
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Revisjon IKS for perioden 2020-2023.
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Krisesenter IKS.
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 2019-2023.
 • Valg av representant og vararepresentant til Østfold interkommunale arkivselskap IKS.
 • Valg av representant til Samarbeidsrådet for Kurøen bygdetun og kultursenter 2020-2023.
 • Valg av representant til Samarbeidsråd ved Aurskog-Høland bygdetun 2020-2023.
I tillegg skal man vedta møteplan for politiske utvalg 2020.

KommuneTV

Møtet starter klokken 18.00, og du kan følge møtet live her.
Der finner du også et arkiv fra tidligere møter.