Alle sakene, og protokollen for møtet, finner du her.

Møtestruktur

Fellesnemnda vedtok følgende møtestruktur for nye Aurskog-Høland kommune:

  • Kommunestyrets møter legges til onsdager kl. 18.00
  • Formannskapets møter legges til mandager kl. 10.00
  • Alle utvalgene har møte onsdager kl. 18.00, og da cirka to uker før kommunestyremøte
  • Eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse har møte mandager kl. 12.00.

Sakspapirene finner du her.

Kommunikasjonsplan

Fellesnemnda behandlet dessuten kommunikasjonsstrategi for nye Aurskog-Høland kommune. Kommunikasjonsstrategien skal sikre at kommunen driver en åpen og aktiv informasjon om sin virksomhet, og bidra til at kommunens forhold til omverdenen er preget av åpenhet og tilgjengelighet.

Sakspapirene, og strategien, finner du her.

Organisering og markering

I tillegg fikk politikerne orienteringer fra prosjektrådmannen om disse sakene:

  • Endelig organisering av nye Aurskog-Høland kommune. Prosjektrådmannen gikk gjennom organisasjonsplanen og redegjorde for valgene som er gjort.
  • Markering av kommunesammenslåingen i 2019 og 2020. Det vil bli markering i forbindelse med gjennomføringen av dagene «Stuttreist og himlaga» og «Unionmaraton»

Alle orienteringene finner du her.